SINGLES DIE VERLANGEN NAAR EEN PARTNER

Wens je jezelf ook een fijne partner toe om lief en leed mee te delen ? Dat is perfect normaal, want het verlangen naar een relatie of verbondenheid is een primaire menselijke behoefte.

Toch ervaar ik dat sommige singles het lastig hebben dit primair verlangen toe te laten. Meer zelfs, singles lijken er soms perfect in te slagen om zichzelf en de anderen te overtuigen dat ze als ‘happy single’ in het leven staan. Zijn ze echt zo ‘happy’ als ze beweren ? Of is dit een menselijke reactie om zichzelf bewust of onbewust te beschermen tegen pijn en verdriet? En leeft er diep in hun hart toch niet het verlangen naar een fijne relatie ? Is dit voor jou herkenbaar? Hoe slaag je er dan in om het beschermingsmechanisme van je af te werpen?

Wat indien je wel de wens en het verlangen naar een partner durft toe te laten en op dit moment toch nog ongewild alleen in het leven staat ? Waar wringt precies het schoentje waardoor het aangaan of behouden van een relatie mis loopt ? En wat loopt er dan precies mis? Lijkt het alsof je na enorm veel inspanningen toch steeds opnieuw in hetzelfde bedje ziek beland? Een zoektocht naar verbondenheid met een partner betekent dan voor jou wellicht een langdurig en teleurstellend proces. En eens de wanhoop nabij, loop je bovendien nog meer risico gekwetst te worden.

Meet-time biedt jou hulp en ondersteuning in de stap naar de ‘geschikte’ partner en meer relatiegeluk.

Je start met een voorbereidende fase van zelfreflectie. Daar leg je een fundamentele basis die het jou mogelijk maakt om een duurzame relatie aan te gaan. Bovendien biedt de extra ondersteuning jou opnieuw intrinsieke kracht waardoor de risico’s op bijkomende teleurstellingen en kwetsuren worden gereduceerd.

BIJ HET VERWERKEN VAN EEN ECHTSCHEIDING OF RELATIEBREUK

Of je nu zelf de beslissing nam of jouw partner heeft de relatie beëindigd, een echtscheiding of relatiebreuk is hoe dan ook een aangrijpende en pijnlijke gebeurtenis voor beide partijen. Het stopzetten van een relatie betekent vaak het einde van een mooie droom of toekomstperspectief en gaat aldus gepaard met teleurstellingen en pijn. Plots lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Zekerheden vallen weg en maken veelal plaats voor angst voor het onbekende.

Je belandt bij een echtscheiding of relatiebreuk in een crisissituatie met onvermijdelijk veel en heftige emoties. Zulke crisis brengt je uit balans en het rationeel denken lijkt plots ongelooflijk moeilijk. Toch is het net op zulke momenten cruciaal om juiste keuzes te maken en beslissingen te nemen waarop je kan verder bouwen. De pijn die men voelt wanneer een relatie spaak loopt wordt veelal gevoed door gevoelens van schuld, woede, schaamte, verdriet enz. Deze gevoelens kunnen de overhand nemen in beslissingen en leiden zelden tot positieve en constructieve situaties. Dat is een heel menselijke reactie. Inzicht in en bewustwording van hoe jouw emoties, gedachten en gedrag elkaar beïnvloeden zal noodzakelijk blijken indien je jouw situatie, relaties en persoonlijkheid wil verrijken. Mijn professionele ondersteuning kan je een heel eind op weg helpen.

Sommige singles kiezen echter bewust of onbewust om de pijn en het verdriet te ontlopen of te ontkennen, proberen er niet aan te denken of sluiten zich ervoor af . We noemen dit in psychologische termen vluchtgedrag. Het aangaan van een nieuwe relatie, verslaving, happy single, kunnen een manier zijn om de pijn te ontvluchten in de hoop meer geluk te ervaren. Maar pijn dat je bewust niet wil voelen blijft ergens onbewust in jou aanwezig. Later, vaak geheel onverwachts zal deze pijn mogelijks opnieuw toeslaan in één of andere vorm. Niet-aanvaarde gevoelens van pijn maken nieuwe en toekomstige relaties bovendien complex. Het is dan ook verstandig om de gevoelens van pijn en verdriet te erkennen, te helen en te accepteren. Op die manier kan je opnieuw voldoening vinden in het leven en zal de mogelijkheid op een duurzame relatie in de toekomst een eerlijke kans krijgen.

 

Meet-time biedt jou hulp en inzicht bij het verwerken en helen van pijn en verdriet die het gevolg zijn van een relatiebreuk. Dit verloopt in verschillende fasen en zijn vergelijkbaar met het rouwproces wanneer een dierbare overlijdt. Samen schenken we de nodige tijd en aandacht aan het proces van deze verlieservaring en leggen we een constructieve basis voor meer levensgeluk en een toekomstige relatie.

Alle rechten voorbehouden, Meet-time 2016

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd conform het Belgisch recht.

  • Black Facebook Icon